Om Copyright på Kyrkomusik.se

När någon skriver en "låt" blir denne någon upphovsman till låten. Som upphovsman äger han eller hon nämnda låt. Varje gång någon betalar för noter på låten tillfaller en viss del av pengarna upphovsmannen. Om upphovsmannen väljer att låta ett förlag förvalta låten så delas pengarna mellan upphovsmannen och förlaget. Om någon behöver - och köper  - fem exemplar av en not på en viss låt får alltså upphovsmannen ( och ev förlaget ) en viss ersättning. Om någon i stället köper en not och gör fyra kopior går upphovsmannen ( och ev förlag ) miste om en stor del av sin rättmätiga ersättning. Detta är i många fall ren stöld!

När är det tillåtet att kopiera noter?

Då du köpt en tryckt utgåva eller en direktnot från Kyrkomusik.se har du köpt en originalnot i din ägo. Varje form av mångfaldigande av denna originalnot är en kopia. Detta oberoende av om du fotograferar, scannar in sidan via en scanner, skriver av noterna för hand eller på något annat sätt gör en kopia av originalverket.

- Det är tillåtet att kopiera fria verk eller låtar.

En låt eller ett verk är "fritt" då det förflutit 70 år efter upphovsmannens död. Då finns det inte något hinder att kopiera verket.

-Det är tillåtet att kopiera verket efter överenskommelse med rättighetsinnehavaren.

Rättighetsinnehavaren är upphovsmannen eller det förlag upphovsmannen gett i uppdrag att sköta sådan tillståndsgivning. Rättighetsinnehavaren har alltid rätt  att komma överens om att kopiering får ske. Det är regel att viss ersättning ska erläggas för rätten att ta kopior. Ibland ska även göras noteringar på kopian att den är licensierad och därmed auktoriserad av förlaget.

-Det är tillåtet att ta några enstaka kopior för enskilt bruk.

Som privatperson har du rätt att ta några enstaka kopior för ditt enskilda bruk, dvs för användning hemma och tillsammans med familjen. Dessa kopior får sedan inte användas i något annat sammanhang. Det får t.ex inte användas vid offentliga framträdanden.

-Det finns ytterligare några speciella undantagsfall då kopiering är tillåten.

Dessa undantag finns i 2 kap. Upphovsrättslagen och berör typiskt sett inte Dig som konsument.  Därför ges här ingen detaljinformation.